Програма

BUILDING INNOVATION FORUM 2024
10 Октомври 2024, Sofia Event Center

Основни акценти

 

Качеството като стандарт: визия, дизайн, устойчивост. Принципи на успешния сграден проект: Case studies 2024 - от идея до реализация.

ESG стратегии и зелената трансформация на сградите: стремежът към по-зелена и устойчива среда като стимул за повишаване на качеството на активите.

Стандарти за устойчивост при сградните решения – в преследване на нулев въглероден отпечатък.

Modern sustainability trends: как се променя разбирането за устойчивост и защо не е мода, а стандарт?

ΑΙ и сградната архитектура: какво може да се промени?

Тенденции при жилищните сгради: комфортът и качеството на средата на обитаване като основна цел.

Индустриални и логистични сгради: функция, мащаб и ефективност.

Градски хотели: създаване на комплексни и социални градски хъбове.

Ваканционни хотели: нови ниши и концепции 2024 – планирането на като фундамент за по-ефективно оперативно управление.

Офиси и работни пространства: дизайн и иновации в отговор на променящите се нужди на ползвателите.

Ритейл: съвременни концепции за оживени търговски дестинации – въздействие чрез потребителско изживяване.

Βuilding innovation 2024: smart технологии, системни решения и иновации за по-качествен строителен продукт.


 

 

Генерален спонсор

Златен спонсор

Сребърен спонсор

Бронзов спонсор

Със съдействието на

Refreshment Partners

Партньори

Медийни партньори

Research & database платформа